Przynależność do Wspólnoty PDF Drukuj Email

Raz w roku, podczas wspólnotowej Eucharystii, odbywa się uroczyste złożenie deklaracji członkowskich. Deklaracje i wynikające z nich zobowiązania pozostają w mocy przez okres 1 roku. Możliwe jest złożenie jednego z trzech rodzajów deklaracji: na Członka Wspólnoty, na Członka Przymierza oraz na Przyjaciela Wspólnoty. 

Członkowie Wspólnoty

Każda osoba, która pragnie przynależeć do Wspólnoty i ją współtworzyć oraz która utożsamia się z celami Wspólnoty, może stać się Członkiem Wspólnoty.

By stać się Członkiem Wspólnoty należy złożyć wypełnioną deklarację członkowską. Deklaracja obowiązuje na okres 1 roku.

Każdy Członek Wspólnoty powinien żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego oraz na miarę swoich możliwości starać się żyć zgodnie z zasadami życia Wspólnoty.

Link do wzoru deklaracji na Członka Wspólnoty znajduje się tutaj.

Członkowie Przymierza

W ramach Wspólnoty działa Przymierze. Członkiem Przymierza może zostać osoba, która:

  • przez okres co najmniej 2 lat jest Członkiem Wspólnoty (złożyła 2 deklaracje Członka Wspólnoty),
  • pragnie związać się głębiej ze Wspólnotą,
  • chce prowadzić coraz pełniejsze życie duchowe,
  • uzyska zgodę Lidera i Księdza Opiekuna,
  • podejmie pisemne zobowiązanie przestrzegania „Zasad życia Wspólnoty” na okres 1 roku.

Członkiem Przymierza przestaje być osoba, która:

  • rezygnuje z członkostwa zgłaszając ten fakt Liderowi,
  • w sposób rażący łamie zasady życia Wspólnoty – taka osoba zostaje wykluczona decyzją Lidera w porozumieniu z Księdzem Opiekunem.
Link do wzoru deklaracji na Członka Przymierza znajduje się tutaj.

Przyjaciele Wspólnoty

Osoby, które czują się w pewnym stopniu związane ze Wspólnotą i chcą być informowane na bieżąco o sprawach i działaniach Wspólnoty, ale nie podejmują zobowiązań wynikających z przynależności do Wspólnoty, mogą złożyć deklarację Przyjaciela Wspólnoty. (Mogą to być na przykład osoby, które jeżdżą ze Wspólnotą na rekolekcje lub korzystają z innych wydarzeń organizowanych przez Wspólnotę, ale nie uczestniczą w spotkaniach modlitewnych).

Link do wzoru deklaracji na Przyjaciela Wspólnoty znajduje się tutaj.

 
RocketTheme Joomla Templates