Koronka ku czci Ducha Świętego PDF Drukuj Email
Kącik modlitewny
wtorek, 05 kwietnia 2016 23:24
Koronka ku czci Ducha Świętego
 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Wierzę w Boga Ojca...
Wezwanie Ducha Świętego:
Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź, Światłości sumień!
O najmilszy z Gości, Słodka serc radości, słodkie orzeźwienie,
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. 
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze! 
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. 
Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęścia bez miary! Amen.
 
1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
+ Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..., + Chwała Ojcu..., 
2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
+ Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..., + Chwała Ojcu...,
3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
+ Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..., + Chwała Ojcu...,
4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
+ Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..., + Chwała Ojcu...,
5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
+ Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..., + Chwała Ojcu..., 
6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
+ Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..., + Chwała Ojcu..., 
7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
+ Ojcze nasz..., + Zdrowaś Maryjo..., + Chwała Ojcu...,
 
P. Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,
W. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.
P. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, 
W. Módl się za nami.
Zmieniony: sobota, 26 listopada 2016 23:25
 
RocketTheme Joomla Templates