Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa Drukuj
Kącik modlitewny
środa, 24 lutego 2010 23:32

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych - zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Zmieniony: piątek, 14 maja 2010 20:46