Ogłoszenia Wspólnoty z 2020-10-26 Drukuj
Ogłoszenia Wspólnoty
niedziela, 01 listopada 2020 15:39
  1. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, nie ma spotkania. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za zmarłych członków wspólnoty.
  2. 9 listopada jest Eucharystia wspólnotowa, po której odbędzie się adoracja z modlitwą o uzdrowienie. W pierwsze poniedziałki będzie zawsze adoracja z modlitwą o uzdrowienie.
  3. Spotkania wspólnoty będą odbywały się w kościele po Eucharystii. Początek spotkania godz. 18.45. Zapraszamy też do udziału w Eucharystii, do której oprawę muzyczną będzie przygotowywać nasza diakonia uwielbiania. Spotkanie w trzeci poniedziałek miesiąca będzie miało charakter adoracji ze śpiewem prowadzonym a capella. Wtedy diakonia muzyczna ma wolne od grania. Czwarty poniedziałek (i piąty, jeśli będzie taki miesiąc) to modlitwa uwielbienia.
  4. 21 listopada – zamiast Dnia Jedności – odbędzie się 24-godzinne uwielbienie różańcem wszystkich wspólnot odnowowych Archidiecezji Wrocławskiej. Intencja: o jedność w naszych małżeństwach, rodzinach i wspólnotach. Nasza wspólnota modli się w godzinach 10.00-10.30 tajemnicami radosnymi i 10.30-11.00 tajemnicami światła. Proszę, aby zgłaszać swoją chęć modlitwy z podaniem godziny, wysyłając SMS do Kasi, nr tel. 516 652 001.
  5. 29 listopada rozpoczną się w naszej wspólnocie i parafii e-warsztaty pt. „Szkoła relacji”. Opierając się na konferencjach wrzucanych na naszą stronę i podręczniku pod tym samym tytułem, będziemy przez 12 tygodni uczyć się, jak budować zdrowe, oparte na miłości chrześcijańskiej relacje w naszych rodzinach, wspólnotach, w pracy, w środowiskach, w których żyjemy.
  6. Zapraszamy do podjęcia telefonicznej modlitwy za chorych. W obecnej sytuacji nie możemy odwiedzać chorych parafian w ramach Diakonii Towarzyszenia Chorym, ale możemy zgłosić chęć modlitwy za nich. Wystarczy wysłać SMS do Kasi z informacją o woli podjęcia takiej modlitwy. Kasia przekaże tę informację ks. proboszczowi, a on konkretnemu choremu.
  7. W niedzielę 15 listopada o 18.00 zapraszamy do kaplicy domu parafialnego do Klubu Dobrych Filmów. Tytuł filmu podamy później.