Formacja
Rachunek sumienia niewolnika miłości Jezusa w Maryi PDF Drukuj Email
Formacja
środa, 29 listopada 2017 16:15

sw_Ludwik

Rachunek sumienia niewolnika miłości Jezusa w Maryi jest dostępny do pobrania tutaj.

Polecamy ten rachunek sumienia dla praktyki „Świętego Niewolnictwa Jezusa w Maryi”, nauczanej przez świętego Ludwika Marii z Montfortu.

Powinien on być realizowany w sposób kompletny raz na rok w czasie rocznego odnowienia.

Warto z niego skorzystać również w czasie pierwszego przygotowania się do osobistego zawierzenia się Jezusowi przez Maryję.

Może być również praktykowany częściowo, w wybranym zakresie, w ramach codziennego rachunku sumienia.

Zmieniony: niedziela, 17 grudnia 2017 13:48
 
Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej PDF Drukuj Email
Formacja
czwartek, 23 listopada 2017 22:51

retoryka


Tym, którzy są zainteresowani prezentowaną przez o. Jarosława metodą egzegezy biblijnej - analizą retoryczną, proponujemy lekturę "Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej". Pełny tekst tej książki jest dostępny TUTAJ.

Jest to legalne - za wiedzą zarówno autora jak i wydawcy polskiego książka ta w całości dostępna jest od kilku tygodni na stronie http://www.retoricabiblicaesemitica.org

Zmieniony: niedziela, 17 grudnia 2017 13:49
 
Kim jest Ona? - Lektura dodatkowa PDF Drukuj Email
Formacja
piątek, 10 listopada 2017 12:25

Każdemu, kto chciałby zgłębić temat zawierzenia się Maryi oraz lepiej zrozumieć rolę i znaczenie Jej pośrednictwa w relacji między Bogiem i ludźmi, polecamy fragment z książki Kardynała Leona-Josepha Suenensa Kim jest Ona? Synteza mariologii.

Rozdział 10. "Zjednoczenie z Chrystusem w Maryi" można znaleźć pod linkiem: 

https://drive.google.com/open?id=1I_TlgId3yGacDBEBx5Qr-7cpdVz_FnUT

(aby obrócić widok stron należy pobrać plik na komputer)

Kim jest Ona 

Zmieniony: wtorek, 12 grudnia 2017 08:33
 
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny - wybrane fragmenty PDF Drukuj Email
Formacja
wtorek, 07 listopada 2017 23:28

FotoB-traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-nmp 5045[5] Maryja jest świątynią i miejscem odpoczynku Trójcy Świętej.

[8] Wszyscy aniołowie niebiescy - mówi św. Bonawentura - wołają do Niej bezustannie: Święta, Święta, Święta Maryja, Boża Rodzicielka, Dziewica! i przesyłają Jej codziennie miliony milionów razy Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś, Maryjo! A oddając Jej pokłon najgłębszy, proszą Ją pokornie jak o łaskę, by ich zaszczycić raczyła choćby jednym ze swych rozkazów. Nawet św. Michał, książę całego Dworu Niebieskiego, oddaje Jej z największą gorliwością – według słów św. Augustyna – wszelką cześć, innych do tego skłania i czeka skwapliwie, by go zaszczyciła jakąś misją i by z Jej rozkazu wolno mu było oddać jednemu z Jej sług jakąś przysługę. 

[16] Ponieważ świat nie był godzien - mówi św. Augustyn - otrzymać Syna Bożego bezpośrednio z rąk Ojca, dlatego dał Go Bóg Maryi, by świat Go otrzymał przez Nią. 

[18] Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, Jedynego naszego Wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu! 

[20] Gdy Duch Święty odkrywa Maryję, swą umiłowaną i nierozłączną Oblubienicę, w jakiejś duszy, tym silniej i skuteczniej działa na nią, by ukształtować w owej duszy Jezusa Chrystusa, a duszę w Jezusie Chrystusie. 

[24] Maryja jest Jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie a obficie płyną bogactwa Jego miłosierdzia. 

[25] Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swojej wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów. Uczynił Ją Szafarką wszystkiego, co posiada, tak, iż Ona jedna rozdziela wszelkie dary i łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce. 

[27] Maryja nie prosi o nic, nie żąda niczego, nie czyni nic, co by się sprzeciwiało przedwiecznej i niezmiennej woli Bożej.

[36] Jednym z głównych powodów, dla których Duch Święty nie czyni po dziś dzień w duszach uderzających cudów łaski, jest to, że nie są one wystarczająco ściśle zjednoczone z Jego wierną i nierozłączną Oblubienicą.

[43] Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy.

[50] Ponieważ Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego święte dusze, które mają szczególną zabłysnąć świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję.

[55] Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.

[56] Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami Pańskimi, którzy wszędzie rozniecą będą ogień Bożej miłości.

[108] Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy: pobudza duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza – Jej głębokiej pokory, żywej wiary, świętego posłuszeństwa, stałości w modlitwie, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, anielskiej słodyczy i mądrości zaiste Boskiej. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.

[168] Nabożeństwo to jest drogą łatwą ze względu na pełnię łaski i namaszczenie Ducha Świętego, który ją napełnia. Nie męczy się, ani nie cofa, kto nią postępuje.

[217]  Wtedy to dopiero staną się cuda na tym padole, kiedy Duch Święty, znajdując swą najdroższą Oblubienicę jakby odzwierciedloną w duszach, zstąpi na nie z całą obfitością i napełni je swymi darami, zwłaszcza darem mądrości, by przez nie dokonywać cudów łaski.

[258]  Jakże szczęśliwa jest dusza, która zupełnie opanowana jest i owładnięta duchem Maryi, tym duchem, co jest łagodny a silny, gorliwy a roztropny, pokorny a mężny, czysty a płodny!

Zmieniony: wtorek, 07 listopada 2017 23:38
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
RocketTheme Joomla Templates