Lista OIKOS PDF Drukuj Email
Artykuły
czwartek, 18 września 2014 08:16

Twoje oikos składa się z wielu osób, w których życiu jesteś obecny, ponieważ:

  • należą do twojej rodziny,
  • pracujecie razem,
  • jesteście w ścisłym kontakcie,
  • dzielicie takie same zainteresowania.

Niektórych z nich spotykasz każdego dnia, innych kilka razy w tygodniu. Poniżej znajduje się lista do wypełnienia twojego oikos. Wymień osoby, które do niego należą. Na modlitwie z miłością i bez oceniania, przedstaw je Jezusowi.

Aby utworzyć listę, skorzystaj ze schematu przedstawionego poniżej i wypisz:
- imię osoby,
- typ waszej relacji.

Następnie, z trzech list kryteriów, wybierz odpowiedni poziom każdej cechy:
- zawierzenie Jezusowi,
- otwartość,
- udział we wspólnocie Kościoła.

Imię Typ relacji Zawierzenie Jezusowi Otwartość Udział
w kościele
Przykład:
Jan Kowalski
lub JK*
Kolega
z pracy
4 - Akceptuje Jezusa, ale nie stosuje Ewangelii
w życiu.
5- Bardzo oporny -09 Orientuje się w Kościele, ale nikogo w nim nie zna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

* Dla zachowania poufności można użyć inicjałów. Powyższa lista może być dłuższa.

a) Stopień zawierzenia Jezusowi określiliśmy na podstawie skali, którą w środowiskach ewangelizacyjnych określa się skalą Engela [przyp. tłum. Narzędzie opisane w książce pt. "Co poszło nie tak ze żniwem?" autorstwa Jamesa Engela].

Ma ona osiem stopni:

1. Nieświadomy, zupełnie niezainteresowany chrześcijańską prawdą.
2. Słyszał o chrześcijaństwie, ale odrzuca drogę wiary.
3. Akceptuje Boga, ale nie zna Jezusa.
4. Akceptuje Jezusa, ale nie stosuje Ewangelii w życiu.
5. Akceptuje Jezusa i Ewangelię, ale odrzuca Kościół.
6. Wierzy, ale nie rośnie w wierze.
7. Chrześcijanin w procesie wzrostu.
8. Ewangelizujący chrześcijanin.

b) Otwartość danej osoby zależy od jakości więzi jaka nas z nią łączy oraz jej nastawienia do zagadnień religijnych. Proponujemy skalę pięciostopniową:

1. Bardzo otwarty,
2. Raczej otwarty,
3. Obojętny,
4. Nieco oporny,
5. Bardzo oporny.

c) Udział we wspólnocie Kościoła. Chodzi o przyjaźń, jaka istnieje lub może zawiązać się między osobą a Kościołem czy konkretną wspólnotą. W tej kwestii proponujemy bardzo szczegółową skalę:

-10 Nie zna zbyt dobrze Kościoła.
-09 Orientuje się w Kościele, ale nikogo w nim nie zna.
-08 Zna kogoś w Kościele.
-07 Ma przyjaciela w Kościele.
-06 Ma dwóch bądź więcej przyjaciół w Kościele.
-05 Uczestniczył w nieformalnym spotkaniu kościelnym.
-04 Nawiedził kościół.
-03 Uczestniczył w liturgii.
-02 Regularnie uczęszcza do kościoła.
-01 Lubi się modlić w kościele.
00 Uczestniczył w spotkaniu małej grupy-komórki.
+01 Ma potrzebę przynależności i czuje się swobodnie w komórce.
+02 Bierze udział w cotygodniowych spotkaniach komórki.
+03 Regularnie podejmuje modlitwę i uczestniczy w liturgii.
+04 Zawarł liczne przyjaźnie w ramach wspólnoty.
+05 Podejmuje posługi w ramach Kościoła.
+06 …

Zmieniony: czwartek, 18 września 2014 09:10
 
RocketTheme Joomla Templates