2013-06-02: Globalna Adoracja PDF Drukuj Email
Artykuły
piątek, 31 maja 2013 15:45

Taka adoracja odbędzie się po raz pierwszy w dziejach Kościoła. 2 czerwca o godz. 17:00 czasu rzymskiego we wszystkich katedrach na świecie (i w wielu innych kościołach) rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Potrwa godzinę.

Na wyspach Pacyfiku będzie to godzina 5 rano, w Wietnamie 22.00, a na przykład na Papui Nowej Gwinei 1 lub 2 w nocy. W Polsce, tak samo jak w Rzymie, 17:00. Temat adoracji to: "Jeden Pan, jedna wiara". Ma on podkreślić głęboką jedność cechującą to wydarzenie.

W Watykanie na miejsce adoracji obrano Bazylikę św. Piotra. Podczas adoracji Ojciec Święty papież Franciszek prosi o modlitwę w dwóch intencjach:

1. Za Kościół na całym świecie, dziś zjednoczony na adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech Pan czyni go zawsze posłusznym Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako "chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany" (Ef 5,27). Oby Słowo zbawcze przez wierne głoszenie rozbrzmiewało jako niosące miłosierdzie i pobudzające do ponownego zaangażowania w miłości, aby nadać sens bólowi, cierpieniu i jako przywracające radość i pogodę ducha.

2. Za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia, nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej; za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy. Oby ich ciche wołanie o pomoc obudziło czujność Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego nie zapomniał o wielu braciach i siostrach pozostawionych na pastwę przemocy. I za tych wszystkich, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną, szczególnie bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych, więźniów i doświadczających marginalizacji. Niech modlitwa Kościoła i jego czynne dzieło solidarności będzie dla nich pocieszeniem i wsparciem w nadziei, mocą i odwagą w obronie godności człowieka.

(na podstawie http://papiez.wiara.pl/doc/1574851.Globalna-adoracja)

Idźmy zatem o godzinie 17:00 do najbliższego kościoła i adorujmy naszego Pana, modląc się w intencjach Ojca Świętego Franciszka.

Przy tej okazji może warto przypomnieć, że adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny jest jednym z dzieł obdarzonych odpustem zupełnym - oczywiście pod warunkiem wypełnienia warunków podstawowych, a więc: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

zz

Zmieniony: niedziela, 02 czerwca 2013 19:39
 
RocketTheme Joomla Templates