Odpusty w Roku Wiary - Archidiecezja Wrocławska PDF Drukuj Email
Artykuły
niedziela, 18 listopada 2012 19:26

Ks. abp Marian Gołębiewski podpisał dekret dotyczący uzyskania odpustów w Roku Wiary na terenie naszej archidiecezji.

Szczegóły poniżej.

DEKRET O ODPUSTACH W ROKU WIARY
+ Marian Gołębiewski Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Na mocy Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012r., w czasie całego ROKU WIARY (11 X 2012 – 24 XI 2013), wszyscy wierni chrześcijanie, należycie oczyszczeni w sakramencie pokuty i posileni świętą Komunią, którzy pomodlą się według intencji Ojca Świętego będą mogli uzyskać ODPUST ZUPEŁNY od kary doczesnej za swoje grzechy; odpust ten można ofiarować również za dusze wiernych zmarłych :

1.Ilekroć będą uczestniczyć w przynajmniej trzech naukach podczas Misji Świętych lub trzech wykładach o Dokumentach Soboru Watykańskiego II lub też o Artykułach Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub w innym odpowiednim miejscu;

2.Za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do jednej z Bazylik Papieskich, do katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez Biskupa Diecezjalnego z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie lub będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub Świętych;

3.Ilekroć w dni ustanowione przez Biskupa Diecezjalnego na Rok Wiary, w jakimkolwiek miejscu świętym wezmą udział w uroczystej celebracji eucharystycznej lub w Liturgii Godzin, dołączając Wyznanie Wiary w formie przez siebie wybranej;

4.W dniu dowolnie przez siebie wybranym, podczas Roku Wiary, gdy pobożnie nawiedzą kościół, w którym otrzymali Chrzest i odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej dekretem, wyznaczam w Archidiecezji Wrocławskiej następujące świątynie:

W nawiązaniu do p. 3 niniejszego dekretu wyznaczam dni, w które w Roku Wiary można uzyskiwać odpust zupełny pod warunkiem uczestniczenia w Eucharystii lub Liturgii Godzin i złożenia Wyznania Wiary, w formie dowolnej:

Korzystajmy zatem z duchowych darów, bo za rok już się nie powtórzą :-)

Zmieniony: niedziela, 24 listopada 2013 22:07
 
RocketTheme Joomla Templates