Nasza tożsamość PDF Drukuj Email

Jesteśmy częścią Kościoła Katolickiego.

To tożsamość fundamentalna.

Kościół jest wspólnotą hierarchiczną:

  • papież, biskupi, prezbiterzy, diakoni, chrześcijanie świeccy,
  • diecezje, parafie, ruchy, stowarzyszenia i grupy w parafiach.

Jesteśmy częścią wspólnoty hierarchicznej. Przyjmujemy nauczanie Kościoła Katolickiego i chcemy je poznawać: encykliki, listy, nauczanie biskupów miejsca, programy duszpasterskie.

Nie zapominamy o tym, że jesteśmy wspólnotą ludzi świeckich. Ważny jest dla nas dokument „Christifideles laici”, w którym papież pisze o roli świeckich w Kościele. Chcemy być dynamiczni, otwarci, promieniować radością i prostotą serca. Chcemy być misyjni – ponieważ wiemy, że misyjność Kościoła jest podstawowym obowiązkiem Ludu Bożego, jest celem każdej wspólnoty w Kościele. Zdajemy sobie sprawę, że owocem istnienia wspólnoty powinna być ewangelizacja.

Jesteśmy Katolicką Odnową Charyzmatyczną.

Cele naszej Wspólnoty oraz jej charyzmat mieszczą się w przestrzeni działania, jaką Kościół Katolicki daje Odnowie w Duchu Świętym.

TOŻSAMOŚĆ ODNOWY określana jest przez Cele Odnowy.

Aby być w jedności z diecezjalną i krajową Odnową w Duchu Świętym, dbamy o udział w dwóch corocznych wydarzeniach:

  • W Diecezjalnym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, który odbywa się w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla (listopad). Jest on organizowany w różnych parafiach we Wrocławiu. Wspólnota „Płomień Pański” co roku bierze w nim udział.
  • W Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze (maj). Od wielu lat nasza Wspólnota co roku organizuje wyjazd autokarem na Czuwanie. Dzień wcześniej odbywa się w Częstochowie Dzień Animatora, w którym bierze udział od kilku do kilkunastu osób ze Wspólnoty.

Jesteśmy Wspólnotą Przymierza.

Podstawową formą działania Ruchu Odnowy w Duchu Świętym jest Grupa Modlitewna. Członkowie Grupy Modlitewnej, którzy podjęli pisemne zobowiązanie do przestrzegania określonych ZASAD ŻYCIA tworzą Wspólnotę Przymierza.

Jest to jedna z dróg, by być wiernym Jezusowi w pewien określony sposób. Przymierze to coś opartego nie tylko na wspólnych chęciach lub gorliwości, która może minąć - ale na zobowiązaniach, na czymś stałym, stabilnym.

Nazywamy się „Płomień Pański”. Naszym charyzmatem jest ewangelizacja przez miłość wzajemną.

Nazwa ma swój początek w „Pieśni nad Pieśniami”, której tematem jest MIŁOŚĆ – Potęga Boga samego.

Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki (Pnp 8, 6-7b).

Celem każdego członka Wspólnoty powinno być wzrastanie w miłości - namacalne, prawdziwe, widoczne i odczuwalne w relacjach z drugim człowiekiem. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,13).

PŁOMIEŃ PAŃSKI to miłość, którą wlewa w nasze serca Bóg. Miłość bezinteresowna, ofiarująca, podtrzymująca.

PŁOMIEŃ PAŃSKI nigdy nie zgaśnie, bo jest to Płomień Miłości Bożej, a ona jest niezmienna i pewna.

Nazwa PŁOMIEŃ PAŃSKI to wielka łaska - ale też i wielkie zobowiązanie do wykazywania szczególnej troski o żywą relację z Panem Bogiem, aby On mógł nas przemieniać. To jest szczególne zadanie dla każdego z nas.

Wersja z dnia 2012-01-06

Patrz też:
Cel Wspólnoty "Płomień Pański"
Zasady życia członków Wspólnoty

 
RocketTheme Joomla Templates