Łzy Drukuj
Marysia pisze...
wtorek, 15 stycznia 2019 21:58

Ludzie w całym kraju, poruszeni płaczą nad śmiercią niewinnego człowieka...

Kto z nas roni łzy, poruszony podczas tajemnic bolesnych lub drogi krzyżowej, nad śmiercią Świętego i Niewinnego, Najczystszego Człowieka, nieskalanego Syna Bożego?