Rok C. 28. Niedziela Zwykła Drukuj
Anna Zawadzka: Rok Pański
piątek, 08 października 2010 22:59

Jeśli się będziemy Go zapierali (2 Tm 2,12)

"Wiara? W XXI wieku mówimy już raczej o tradycji, obyczaju"
i nie patrząc w oczy wyszedł szybko,
bo w tym gronie dalsze pytania też mogły być kłopotliwe.
"Ja? Oczywiście, że wierzę"
i patrząc odważnie w oczy, wyszedł szybko,
by pomóc bliźniemu, za grubą kopertę.

Anna Zawadzka

Zmieniony: sobota, 16 października 2010 18:36