Spotkania Modlitewne
2010-11-29 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
poniedziałek, 22 listopada 2010 22:45

Modlitwę prowadził ks. Marek Mekwiński..

Konferencję wygłosił również ks. Marek.
 
Słowo Boże ze spotkania: 1Krl 19,1-14, Ps 131
Zmieniony: niedziela, 05 grudnia 2010 13:18
 
2010-11-22 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
poniedziałek, 22 listopada 2010 22:45

Modlitwę prowadzili Czesław, Maria i Olek.

Konferencję wygłosiła Dorota Sielska.
 
Słowo Boże ze spotkania:
Zmieniony: wtorek, 23 listopada 2010 01:44
 
2010-11-08 - Katecheza o Wspólnocie i Przymierzu PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
wtorek, 09 listopada 2010 21:05

Na wspólnotowej Mszy Św. ks. Wojtek wygłosił katechezę O Wspólnocie i Przymierzu, której streszczenie podajemy poniżej.

Zmieniony: poniedziałek, 28 marca 2011 14:51
Więcej…
 
2010-11-15 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
wtorek, 16 listopada 2010 10:50

Modlitwę prowadzili Adam, Olek, Czesław i Ania.

Konferencję wygłosił ks. Wojciech Jaśkiewicz.

Podczas spotkania modliliśmy się o uzdrowienie osób, które potrzebowały takiej modlitwy.

Zmieniony: czwartek, 18 listopada 2010 20:31
 
2010-10-25 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
wtorek, 26 października 2010 10:40

Część wstępną modlitwy poprowadził Adam.

Konferencję wygłosił ks. Rajmund Pietkiewicz.

Modlitwę poprowadził ks. Wojciech Jaśkiewicz.

Słowo Boże ze spotkania:
Zmieniony: wtorek, 26 października 2010 11:29
 
2010-10-18 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
poniedziałek, 18 października 2010 21:48

Modlitwę prowadzili: Olek, Ania i Beata, a Magda odczytała fragment z Ewangelii św. Mateusza o ośmiu błogosławieństwach.

Słowo Boże ze spotkania:
Mt 5,3-12
Łk 6,22-23  
 
Konferencję wygłosił ks. Wojciech Jaśkiewicz.
 
Podczas uwielbienia modliliśmy się za osoby, które potrzebowały umocnienia.

Na koniec usłyszeliśmy Wiersz o wspólnocie autorstwa Ireny Kubiak.

Zmieniony: środa, 20 października 2010 14:10
 
2010-10-11 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
wtorek, 12 października 2010 10:02

Modlitwę prowadziła Weronika, a także Olek, włączała się do prowadzenia Dorota.

Słowo Boże ze spotkania:
J 21,12
Mt 14,34-36

Konferencję wygłosił ks. Wojciech Jaśkiewicz.
Temat: Warunki rozwoju wspólnoty.

Podczas spotkania modliliśmy się o uzdrowienie osób, które potrzebowały takiej modlitwy.

Zmieniony: wtorek, 12 października 2010 21:11
 
2010-09-27 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
poniedziałek, 21 czerwca 2010 21:36

Krótką modlitwę przed konferencją poprowadził Olek.

Konferencję wygłosił ks. Rajmund Pietkiewicz.
Temat: Modlitwa uwielbienia - część druga.

Następnie ks. Rajmund poprowadził modlitwę uwielbienia proponując: "Puśćmy modlitwę, uwielbiajmy Boga. Niech modlitwa się sama toczy.".

Uwielbiając Pana modliliśmy sie również o uzdrowienie osób z chorobami nowotworowymi.

Zmieniony: wtorek, 28 września 2010 21:24
 
2010-09-20 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
poniedziałek, 21 czerwca 2010 21:36

Modlitwę prowadziła Maria, włączała się do prowadzenia Dorota.

W trakcie modlitwy odczytane zostało Słowo [1 Krn 16,8-15]:

Wysławiajcie PANA, wzywajcie Jego imienia,
głoście Jego dzieła wśród wszystkich narodów!
Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy,
Opowiadajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
niech się raduje serce szukających PANA!
Szukajcie woli PANA i Jego mocy,
zawsze pragnijcie być w Jego obecności.
Pamiętajcie o cudach, których dokonał,
o znakach i wyrokach ust Jego,
potomkowie Jego sługi Izraela,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, PAN, jest naszym Bogiem,
On, który rządzi całym światem.
Pamiętajcie na wieki o Jego przymierzu,
o obietnicy danej tysiącu pokoleń.

(tłum. Edycja Św. Pawła 2008)

Konferencję wygłosił ks. Wojciech Jaśkiewicz.
Temat: Rola seniorów we wspólnocie.

Po spotkaniu odbyły się wybory przedstawiciela młodzieży w Radzie Wspólnoty.

Zmieniony: środa, 29 września 2010 23:19
 
2010-09-13 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
poniedziałek, 21 czerwca 2010 21:36

Modlitwę prowadził ks. Wojciech Jaśkiewicz. 
Dorota poprowadziła część wstępną modlitwy.

Konferencję wygłosił ks. Rajmund Pietkiewicz.
Temat: Modlitwa uwielbienia - część pierwsza.

W trakcie modlitwy po konferencji ks. Rajmund miał słowo poznania. Po modlitwie była odpowiedź.

Po spotkaniu głównym odbyło się spotkanie Lidera i animatorów grup młodzieżowych z młodzieżą. Mówiliśmy o planach na nowy rok modlitewny.

Zmieniony: wtorek, 14 września 2010 20:04
 
2010-06-21 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
poniedziałek, 21 czerwca 2010 21:36

Modlitwę prowadził ks. Wojciech Jaśkiewicz.

Słowo Boże ze spotkania:
Ps 149,1-6
Jl 4,10
Iz 43,19

Mini konferencję wygłosił ks. Wojciech Jaśkiewicz.
Temat: I co dalej :)
1Kor 14,1-2.5
Kol 1,9-10

Zmieniony: środa, 29 września 2010 23:29
 
2010-06-14 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
sobota, 01 maja 2010 13:26

Modlitwę prowadziła Dorota.

Na początku spotkania zostało wygłoszone świadectwo.

Słowo Boże ze spotkania:
Ps 139,1-14
Oz 5,13.6,1-2
Łk 12,22.31

Konferencję wygłosił Adam.
Temat: Maryja – nauczycielka miłości.

Równolegle pan Andrzej Ładyżyński głosił konferencję dla młodzieży: Perspektywy narzeczeństwa i małżeństwa.

Zmieniony: piątek, 25 czerwca 2010 12:40
 
2010-06-07 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
sobota, 01 maja 2010 13:26

Modlitwę prowadził  Olek, a także Adam.

Słowo Boże ze spotkania:
1J 4,1-6
Ps 63,2-9
Ef 1,4-5
Flp 4,13

Konferencję wygłosiła pani Aleksandra Aszkiełowicz.
Temat: Rozwój i zagrożenia miłości małżeńskiej. Konferencja była ilustrowana prezentacją.

Zmieniony: wtorek, 08 czerwca 2010 22:33
 
2010-05-31 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
sobota, 01 maja 2010 13:26

Modlitwę prowadził  ks. Wojtek

Słowo Boże ze spotkania:
Ps 92,2-4
Ef 4,22b-24
Flp 4,13

Słowo poznania ze spotkania

Konferencję wygłosił również ks. Wojtek.
Temat: Miłość w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Równolegle Wiesia głosiła konferencję dla młodzieży: Jak korzystać z daru Ducha Świętego.

Zmieniony: sobota, 05 czerwca 2010 20:10
 
2010-05-24 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
sobota, 01 maja 2010 13:26

Modlitwę prowadziła Dorota, a także Weronika, Iwonka i Olek.

Słowo Boże ze spotkania:
Rz 3,21-24
J 9,35-39
J 16,7b-14

Proroctwo ze spotkania (obraz).

Konferencję wygłosił Adam.
Temat: Przykazanie miłości bliźniego (przyjaźń w Piśmie Św.).

Równolegle pan Andrzej Ładyżyński głosił konferencję dla młodzieży: Jak budować relacje dziewczyny i chłopaka.

Zmieniony: niedziela, 30 maja 2010 11:19
 
.Słowo Boże z wcześniejszych spotkań PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
czwartek, 12 listopada 2009 21:45

29 marca 2010

Iz 58,6-8
Iz 53,2-12
Mt 19,21
Mt 16,24
Flp 3,7-11

konferencja x. Wojtka "Przeżyć Paschę 2010"

Kol 1,25-27
Ef 1,4
1P 2,9-10

Zmieniony: wtorek, 25 maja 2010 08:16
Więcej…
 
2010-01-25: Decyzja PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
wtorek, 26 stycznia 2010 20:46

W dniu 2010-01-25 rozpoczęliśmy cykl konferencji skierowanych do młodzieży. Pierwszą z tych konferencji przygotowała Wiesia Stankiewicz.

Temat konferencji: Decyzja.

Streszczenie konferencji:

Zmieniony: środa, 02 czerwca 2010 09:58
Więcej…
 
2010-03-08: W poszukiwaniu męskości PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
wtorek, 09 marca 2010 18:18

 W poniedziałek 2010-03-08 miała miejsce pierwsza z planowanego cyklu konferencji dla młodzieży, głoszonych przez pana Andrzeja Ładyżyńskiego.

Temat konferencji: W poszukiwaniu męskości.

Zmieniony: środa, 02 czerwca 2010 09:54
 
2010-05-17 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
sobota, 01 maja 2010 13:12

Modlitwę prowadził Adam, a także Dorota, Olek, Weronika i Iwonka.

Słowo ze spotkania:
Ef 1,5-6
J 14,1-3
Rz 10,9-10
Rz 10,13

Konferencję wygłosił ks. Wojtek.
Tytuł: Przykazanie miłości Boga.

Zmieniony: poniedziałek, 24 maja 2010 15:40
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
RocketTheme Joomla Templates