Formacja
Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej PDF Drukuj Email
Formacja
czwartek, 23 listopada 2017 22:51

retoryka


Tym, którzy są zainteresowani prezentowaną przez o. Jarosława metodą egzegezy biblijnej - analizą retoryczną, proponujemy lekturę "Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej". Pełny tekst tej książki jest dostępny TUTAJ.

Jest to legalne - za wiedzą zarówno autora jak i wydawcy polskiego książka ta w całości dostępna jest od kilku tygodni na stronie http://www.retoricabiblicaesemitica.org

Zmieniony: niedziela, 17 grudnia 2017 13:49
 
Kim jest Ona? - Lektura dodatkowa PDF Drukuj Email
Formacja
piątek, 10 listopada 2017 12:25

Każdemu, kto chciałby zgłębić temat zawierzenia się Maryi oraz lepiej zrozumieć rolę i znaczenie Jej pośrednictwa w relacji między Bogiem i ludźmi, polecamy fragment z książki Kardynała Leona-Josepha Suenensa Kim jest Ona? Synteza mariologii.

Rozdział 10. "Zjednoczenie z Chrystusem w Maryi" można znaleźć pod linkiem: 

https://drive.google.com/open?id=1I_TlgId3yGacDBEBx5Qr-7cpdVz_FnUT

(aby obrócić widok stron należy pobrać plik na komputer)

Kim jest Ona 

Zmieniony: wtorek, 12 grudnia 2017 08:33
 
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny - wybrane fragmenty PDF Drukuj Email
Formacja
wtorek, 07 listopada 2017 23:28

FotoB-traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-nmp 5045[5] Maryja jest świątynią i miejscem odpoczynku Trójcy Świętej.

[8] Wszyscy aniołowie niebiescy - mówi św. Bonawentura - wołają do Niej bezustannie: Święta, Święta, Święta Maryja, Boża Rodzicielka, Dziewica! i przesyłają Jej codziennie miliony milionów razy Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś, Maryjo! A oddając Jej pokłon najgłębszy, proszą Ją pokornie jak o łaskę, by ich zaszczycić raczyła choćby jednym ze swych rozkazów. Nawet św. Michał, książę całego Dworu Niebieskiego, oddaje Jej z największą gorliwością – według słów św. Augustyna – wszelką cześć, innych do tego skłania i czeka skwapliwie, by go zaszczyciła jakąś misją i by z Jej rozkazu wolno mu było oddać jednemu z Jej sług jakąś przysługę. 

[16] Ponieważ świat nie był godzien - mówi św. Augustyn - otrzymać Syna Bożego bezpośrednio z rąk Ojca, dlatego dał Go Bóg Maryi, by świat Go otrzymał przez Nią. 

[18] Jak wielką chwałę oddaje Bogu ten, kto za przykładem Jezusa Chrystusa, Jedynego naszego Wzoru, poddaje się Maryi, by przypodobać się Bogu! 

[20] Gdy Duch Święty odkrywa Maryję, swą umiłowaną i nierozłączną Oblubienicę, w jakiejś duszy, tym silniej i skuteczniej działa na nią, by ukształtować w owej duszy Jezusa Chrystusa, a duszę w Jezusie Chrystusie. 

[24] Maryja jest Jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie a obficie płyną bogactwa Jego miłosierdzia. 

[25] Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swojej wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów. Uczynił Ją Szafarką wszystkiego, co posiada, tak, iż Ona jedna rozdziela wszelkie dary i łaski, dając, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce. 

[27] Maryja nie prosi o nic, nie żąda niczego, nie czyni nic, co by się sprzeciwiało przedwiecznej i niezmiennej woli Bożej.

[36] Jednym z głównych powodów, dla których Duch Święty nie czyni po dziś dzień w duszach uderzających cudów łaski, jest to, że nie są one wystarczająco ściśle zjednoczone z Jego wierną i nierozłączną Oblubienicą.

[43] Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy.

[50] Ponieważ Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego święte dusze, które mają szczególną zabłysnąć świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję.

[55] Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.

[56] Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami Pańskimi, którzy wszędzie rozniecą będą ogień Bożej miłości.

[108] Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy: pobudza duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza – Jej głębokiej pokory, żywej wiary, świętego posłuszeństwa, stałości w modlitwie, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, anielskiej słodyczy i mądrości zaiste Boskiej. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.

[168] Nabożeństwo to jest drogą łatwą ze względu na pełnię łaski i namaszczenie Ducha Świętego, który ją napełnia. Nie męczy się, ani nie cofa, kto nią postępuje.

[217]  Wtedy to dopiero staną się cuda na tym padole, kiedy Duch Święty, znajdując swą najdroższą Oblubienicę jakby odzwierciedloną w duszach, zstąpi na nie z całą obfitością i napełni je swymi darami, zwłaszcza darem mądrości, by przez nie dokonywać cudów łaski.

[258]  Jakże szczęśliwa jest dusza, która zupełnie opanowana jest i owładnięta duchem Maryi, tym duchem, co jest łagodny a silny, gorliwy a roztropny, pokorny a mężny, czysty a płodny!

Zmieniony: wtorek, 07 listopada 2017 23:38
 
WIZJA NA ROK FORMACYJNY 2017-2018 PDF Drukuj Email
Formacja
wtorek, 19 września 2017 22:45

WIZJA NA ROK FORMACYJNY 2017-2018

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
(J 2, 5)

 

Wrzesień 2017

Pierwszy miesiąc po wakacjach poświęcimy na integrację we Wspólnocie, przedstawienie osób Odpowiedzialnych oraz wizji funkcjonowania wspólnoty w rozpoczynającym się roku formacyjnym.

 

Okres październik – grudzień 2017

'Walczcie pod opieką Najświętszej Maryi Panny.
Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej.'
Ks. kard. August Hlond (1881-1948)

Żyjemy w czasach wyjątkowo zawziętej walki między dobrem a złem, walki o ludzkie dusze. Jest to czas dużego zamętu, również w Kościele. Musimy być ostrożni i czujni. Łatwo jest dać się zwieść.

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. (1 J 4, 1)

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (Mt 24, 24)

Musimy badać również samych siebie i swoje serca. Może nam się wydawać, że skoro mamy charyzmaty i na naszych oczach dzieją się cuda, to jesteśmy blisko Boga. A wcale tak nie musi być!

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" (Mt 7, 21-23)

Najpewniejszą pomocą na naszej drodze do Jezusa jest Maryja. Wierzę, że Ona pragnie wziąć nas teraz, na początku nowego rozdziału życia Wspólnoty, pod swoją opiekę. Od Niej możemy uczyć się posłuszeństwa Duchowi Świętemu i współpracy z Nim. Maryja poprzez swoje potężne wstawiennictwo może uczynić nasze przyszłe apostolstwo skutecznym i owocnym. Ona jest Tą, która miażdży głowę węża.

Dlatego też czas od października do początku grudnia poświęcimy na pogłębienie świadomości, na czym polega prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz przygotowanie do oddania się Jezusowi przez ręce Maryi, którego dokonamy uroczyście 8. grudnia.

 

 Okres styczeń - czerwiec 2018

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
(Jk 2, 16)

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Żniwo jest wielkie, robotników mało. Dlatego ukryci pod płaszczem Maryi, jako Wspólnota będziemy chcieli aktywnie głosić Ewangelię i czynić miłosierdzie. Wszędzie tam, gdzie Pan nas powoła. Pogłębianie i wzmacnianie naszej osobistej relacji z Trójcą Świętą będzie dokonywało się we Wspólnocie przede wszystkim poprzez zaangażowanie w służbę ewangelizacji i świadczenie wokół naszymi czynami, jak dobry jest Pan. Konkretny kierunek naszej służby będzie rozeznawany w najbliższym czasie przez Radę Wspólnoty. 

Zmieniony: wtorek, 07 listopada 2017 23:00
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
RocketTheme Joomla Templates