Artykuły
Katalog Biblioteki Parafii Świętej Rodziny PDF Drukuj Email
Artykuły
sobota, 30 listopada 2019 18:42

Informujemy, że katalog Biblioteki parafialnej został zaktualizowny.

Dostępny jest TUTAJ. Link jest również na prawym marginesie naszej strony.

Zmieniony: sobota, 14 grudnia 2019 21:18
 
Dzień Jedności PDF Drukuj Email
Artykuły
wtorek, 26 listopada 2019 00:17

 
Biskup Bronisław Dembowski nie żyje PDF Drukuj Email
Artykuły
sobota, 16 listopada 2019 15:45

bpdembowskiKs. bp Dembowski w czwartek po południu został przewieziony do szpitala we Włocławku. Jego stan był ciężki. Zmarł około pierwszej w nocy w sobotę. Do ostatnich dni był sprawny.

Biskup Dembowski urodził się 2 października 1927 roku w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Miał czworo starszego rodzeństwa. W wieku dziesięciu lat został osierocony przez ojca. W 1942 roku jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrueck.

Biskup należał do Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim znalazł się w Mościcach koło Tarnowa, gdzie w 1946 roku uzyskał maturę. W latach 1946-1950 studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał pracę u profesora Tatarkiewicza. Przez rok pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, jako wychowawca chłopców.

W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 roku od kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w parafii Piastów. Od jesieni 1955 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 roku uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Od końca 1956 roku do marca 1992 był rektorem kościoła św. Marcina na ul. Piwnej w Warszawie i kapelanem mających tam dom zakonny Sióstr Franciszkanek. Od 1957 roku do chwili mianowania biskupem włocławskim był asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych i do 1975 roku był duszpasterzem niewidomych w archidiecezji warszawskiej.

Od 1962 r. wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w rok później został powołany na stanowisko docenta w ATK. W tym samym roku rozpoczął wykłady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym.

Biskup Dembowski w latach 1969-70, 1975-76 przebywał na urlopie naukowym w Stanach Zjednoczonych. Tam zetknął się z Odnową w Duchu Świętym, której stał się gorącym orędownikiem.

W 1981 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1990 roku - profesorem zwyczajnym. Od 1982 roku był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 roku stało się Papieskim Wydziałem Teologicznym. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku przy współpracy ks. Dembowskiego przy kościele św. Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. W 1988 roku ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu, jako jeden obserwatorów strony kościelnej.

25 marca 1992 roku ks. Dembowski został mianowany przez Jana Pawła II biskupem włocławskim. Od 26 kwietnia 2003 roku był biskupem seniorem.

Źródło: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Biskup-Bronislaw-Dembowski-nie-zyje.-Zmarl-w-szpitalu.-Mial-92-lata

Zmieniony: czwartek, 21 listopada 2019 00:06
 
Michelle Moran: Jezus jest Panem PDF Drukuj Email
Artykuły
poniedziałek, 30 września 2019 20:14

Zmieniony: środa, 09 października 2019 22:01
 
Październik miesiącem misyjnym w Świętej Rodzinie PDF Drukuj Email
Artykuły
sobota, 28 września 2019 20:10

Kliknij żeby powiększyć

Kliknij żeby powiększyć

Zmieniony: sobota, 02 listopada 2019 12:35
 
Zmarł o. Andrzej Smołka SSCC PDF Drukuj Email
Artykuły
czwartek, 26 września 2019 12:57

Z głębokim żalem informujemy,
że w środę 25.09.2019 zmarł Ojciec Andrzej Smołka.

Pogrzeb Ojca Andrzeja odbył się w sobotę 28.09.2019 w Starym Wielisławiu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

Zmieniony: poniedziałek, 30 września 2019 20:15
 
Zsyła czy dopuszcza? PDF Drukuj Email
Artykuły
czwartek, 26 września 2019 10:18

„Już w pierwszym momencie, kiedy zaczynamy oskarżać Pana Boga o cokolwiek, to nie Pana Boga oskarżamy, ale nasze wypaczone o Nim pojęcia. Pan Bóg jest przecież Dobrem absolutnym i już sam pomysł, że Jego dobroć mogłaby być w najmniejszym stopniu skażona, jest wewnętrznie sprzeczny. I jeszcze więcej powiem: Pretensje do Pana Boga pogłębiają nasze zanurzenie w złu, bo utrudniają myśl o tym, że właśnie w Bogu trzeba szukać pomocy do uporania się z tym złem, którego doświadczamy” – twierdzi o. Jacek Salij w książce Pytania nieobojętne (Poznań 1986).

Wielu chrześcijan, którzy zgadzają się z tezą, iż Bóg nie jest sprawcą zła i nie zsyła na nas cierpień, zgadza się jednak z twierdzeniem, iż Bóg „dopuszcza” zło, które nas spotyka. W takim sposobie myślenia kryje się niebezpieczeństwo, o którym pisze ojciec Salij – niebezpieczeństwo wypaczonego wizerunku Boga. Wypaczenie to polega na założeniu, że – niekiedy podświadomie – ktoś przyjmuje tezę, iż Bóg rządzi światem „ręcznie”, tzn. steruje każdym wydarzeniem. W konsekwencji teza ta prowadzi do konkluzji, że Bóg mógłby zapobiec nieszczęściu, a tego nie czyni, gdyż „dopuszcza” zło na człowieka. Czy tak jest rzeczywiście?

Zmieniony: poniedziałek, 30 września 2019 20:14
Więcej…
 
Żyj po Bożemu 11 PDF Drukuj Email
Artykuły
niedziela, 15 września 2019 00:00

Poprzednie odcinki znajdują się TU

Zmieniony: piątek, 20 września 2019 08:27
 
2019-09-28: Koronka na ulicach świata PDF Drukuj Email
Artykuły
środa, 11 września 2019 23:07

Od 2008 roku organizowana jest "Koronka na ulicach świata"; inicjatywa wyszła z Łodzi. W 2009 roku przyłączyło się ponad 50 miejscowości z Polski i kilkanaście ze wszystkich kontynentów. Na przestrzeni lat 2010-2018 w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek w Polsce. Z roku na rok przybywa chętnych. Nie wiemy, ile czasu trzeba, by koronka ogarnęła cały świat, ale wiemy, że musimy stawić się tego dnia, by modlić się i zapraszać do modlitwy innych. Dzięki tłumaczeniom w różnych językach przez Ojców Werbistów, nasze zaproszenia mogą docierać do najróżniejszych zakątków świata!

Odpowiadamy na Apel Ojca Świętego Jana Pawła II: "Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby Orędzie o Miłosiernej Miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. (…) Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (…) Bądźcie świadkami Miłosierdzia".

Zachęcamy, by zbierać się na wspólną modlitwę na ulicach Sępolna 
28 września 2019, godz. 15:00. 

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata!

0 Kazimirowski Eugeniusz Divine Mercy 1934

Zmieniony: sobota, 28 września 2019 15:32
 
Żyj po Bożemu 10 PDF Drukuj Email
Artykuły
sobota, 07 września 2019 00:00

Zmieniony: niedziela, 15 września 2019 19:18
 
Więcej artykułów…
RocketTheme Joomla Templates