2018-06-06: Czytajmy Pismo Święte PDF Drukuj Email
Słowo na dziś
wtorek, 05 czerwca 2018 23:01

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę”.
Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej ? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba». Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

Ostatnio Pan Jezus zadaje nam pytanie: "Nie czytaliście ...?". Tak było w przypadku łuskania kłosów w szabat, tak było przedwczoraj przy okazji przypomnienia słów o kamieniu węgielnym. Tak jest i dzisiaj...

Czytajmy zatem. Przynajmniej raz w życiu przeczytajmy całe Pismo Święte. Choć jeden rozdział dziennie - czytajmy. Potrwa to cztery lata - i dobrze. Nie chodzi o bicie rekordów w szybkości czytania...

Zacznijmy czytać, bo potem ... może być za późno.

Zbyszek

Zmieniony: wtorek, 05 czerwca 2018 21:29
 
RocketTheme Joomla Templates