Diakonie - zaproszenie PDF Drukuj Email
Ogłoszenia Wspólnoty
poniedziałek, 23 października 2017 23:38

Potrzebujemy siebie wzajemnie. Nikt z nas w pojedynkę nie jest w stanie zdziałać tego, co możemy uczynić działając razem. A działając razem możemy uczynić naprawdę wiele. 

Zastanów się w sercu, co Ty możesz i chciałbyś dać od siebie braciom i siostrom we Wspólnocie, a przez Wspólnotę całemu Kościołowi. Jakimi swoimi talentami, uzdolnieniami, charyzmatami chcesz służyć tym, którzy tego potrzebują?

Informację o tym przekaż animatorowi swojej grupy dzielenia, Liderowi lub Radzie Wspólnoty.

 

W co możesz się zaangażować:

1. Jeśli umiesz grać na jakimś instrumencie lub śpiewać i chcesz tym darem chwalić Pana i pomagać innym w modlitwie – zapraszamy do Diakonii Uwielbienia. W ramach tej Diakonii możesz służyć swoim muzycznym talentem na wspólnotowej Eucharystii, spotkaniach modlitewnych, czy też na wydarzeniach ewangelizacyjnych organizowanych przez Wspólnotę.

2. Jeśli modlitewne uwielbienie Boga jest twoją codzienną praktyką i stylem życia – zgłoś się do Diakonii Animacji Spotkań. Prowadzenie modlitwy na spotkaniach Wspólnoty czy wydarzeniach ewangelizacyjnych organizowanych przez Wspólnotę może stać się twoim sposobem na głoszenie Ewangelii.

3. Nasze spotkania eucharystyczne i modlitewne, jako że stanowią miejsce szczególnego spotkania z Bogiem, wymagają odpowiedniej i godnej oprawy. Troszczy się o to Diakonia Liturgiczna. Jej zadaniem jest przygotowywanie od strony liturgicznej wspólnotowej Eucharystii oraz spotkań modlitewnych z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, jak również ogólna dbałość o ołtarz – obrusy, świece, naczynia i szaty liturgiczne, kwiaty. Jeśli w ten sposób chcesz okazać Jezusowi Eucharystycznemu swoją miłość i wdzięczność – dołącz do Diakonii. Będziesz miał w niej również okazję pogłębiać swoją wiedzę na temat znaczenia liturgii Kościoła Katolickiego.

4. Jako Wspólnota spotykamy się często przy stole Eucharystycznym by posilać swoją duszę. Dobrze też od czasu do czasu spotkać się przy zwykłym stole, by wspólnie posilić swoje ciało. O dobrze zastawione stoły dba Diakonia Gościnności. By do niej dołączyć nie trzeba być kulinarnym mistrzem, wystarczą chęci i gotowość służenia innym z radością – raz w miesiącu przygotowując agapę czy też okazjonalnie, przy okazji różnych wydarzeń ewangelizacyjnych.

5. „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16) Głoszenie dobrej nowiny o Zbawieniu jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Można to robić na różne sposoby – poprzez świadectwo, kursy ewangelizacyjne, seminarium odnowy wiary, czy po prostu głoszenie Kerygmatu. Wspólnota daje nam szansę połączenia naszych wysiłków i przez to dotarcia z Ewangelią do większej liczby osób w szybszy sposób. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego przyłącz się już dziś do Diakonii Ewangelizacji, bo wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. A jest tyle możliwych różnych działań, że z pewnością znajdziesz w tej Diakonii coś dla siebie.

6. „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!”10, 27) Rozgłaszać Ewangelię można na dachach, na wrocławskim rynku, można również w Internecie! Tym – między innymi – zajmuje się Diakonia Medialna. Do zadań Diakonii należy rozwój i utrzymanie naszej Wspólnotowej strony plomienpanski.pl oraz funpage’a Wspólnoty na facebooku, ale również przygotowywanie materiałów reklamujących wydarzenia Wspólnotowe i prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Wszystkie te działania służą temu, by z Ewangelią dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

7. Masz dobry kontakt z dziećmi lub młodzieżą? Leży ci na sercu ich wychowanie oraz prowadzenie ich do osobistej relacji z Bogiem? Dołącz do Diakonii Wychowania. Zadaniem Diakonii jest opieka nad dziećmi w czasie naszych spotkań modlitewnych – prowadzenie dla nich zabaw i animacji, wspólna modlitwa oraz dostosowane do nich nauczanie. Bóg obiecał bowiem: „Wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą.”. Naszym zadaniem jest ich w tym poprowadzić.

8. Charyzmatem naszej Wspólnoty jest miłość wzajemna. Miłość może wyrażać się w różny sposób, ale tym, co z pewnością pomaga ją budować i rozwijać, jest czas wspólnie spędzany. O okazje do wzajemnego poznawania się dba Diakonia Integracji. Jeśli masz w głowie pomysły na ciekawe i wartościowe wspólne spędzanie wolnego czasu – nie czekaj, dołącz i zacznij działać! Jesteś potrzebny.

9. Sprawne funkcjonowanie Wspólnoty wymaga zaangażowania wielu osób na tzw. zapleczu. Jest sporo drobnych czynności, o które trzeba zadbać, jak chociażby: zaopatrzenie domu katechetycznego, nagłośnienie spotkań, obsługa rzutnika, drobne naprawy, prowadzenie księgowości, kalendarium, zakup materiałów formacyjnych, i inne. Tym zajmuje się Diakonia Administracyjna, do której możesz dołączyć – każda para rąk się przyda.

Diakonie modlitwy. Jeśli pragniesz służyć innym ludziom poprzez swoją modlitwę – dołącz do jednej z poniższych Diakonii:

10. Diakonia Modlitwy Wstawienniczej – jest to Diakonia, która ma na celu formowanie osóbposługi modlitwą wstawienniczą, o umocnienie i uzdrowienie oraz posługiwanie właśnie taką modlitwą na spotkaniach modlitewnych i poza nimi.

11. Diakonia Orędownik – członkowie tej Diakonii omadlają intencje polecane im przez osoby potrzebujące.

12. Diakonia Modlitwy za Lidera  – każdy członek Grupy modli się codziennie dziesiątką Różańca w intencjach polecanych przez lidera Wspólnoty.

Zmieniony: środa, 25 października 2017 23:10
 
RocketTheme Joomla Templates