Wieniec róż PDF Drukuj Email
Zbyszek czyta, inni też...
czwartek, 01 października 2015 17:35

Jak każde nabożeństwo, różaniec podlegał stopniowej ewolucji. Początkowo zwano go Psałterzem Najświętszej Maryi Panny, jako że liczba Pozdrowień Anielskich, z których składa się różaniec, odpowiada liczbie psalmów w Psałterzu Dawidowym. Jak wiadomo, w średniowieczu Psałterz Dawida był w powszechnym użyciu. Modlono się psalmami. Ponieważ jednak nie wszyscy znali sztukę czytania, przerzucono się na różaniec, nazywając go Psałterzem Najświętszej Maryi Panny, zaś właściwy Psałterz włączono do modlitwy brewiarzowej kapłanów. Różaniec na wzór Psałterza Dawidowego podawał wiernym w skrócie całokształt nauki Ewangelii. Z niego wierni, rozważając poszczególne tajemnice, mogli czerpać strawę dla swoich dusz, podobnie jak kapłani modlący się słowami psalmów z brewiarza. Nazwa „Psałterz Najświętszej Maryi Panny” miała więc głębokie uzasadnienie. Obecna nazwa „różaniec” wywodzi się z romantyzmu religijnego średniowiecza. Ludzie średniowiecza, przejęci żywą wiarą w Boga i w nadprzyrodzoność, inaczej podchodzili do przyrody niżeli my obecnie. Piękno przyrody kierowało ich myśl ku sprawom Bożym. Badając przyrodę, doszukiwali się tajemniczych duchowych związków między tworami natury a obowiązkami i przymiotami człowieka wierzącego. Obiekty przyrody pojmowano jako symbole piękna nadprzyrodzonego. Dotyczyło to przede wszystkim kwiatów. One nasuwały najcudniejsze obrazy i porównania. Tak więc niewinność, czystość niewiast symbolizowano przez kwiaty lilii czy róży. Te symbole odnoszono zarówno do osób żyjących, jak i do świętych. Dla uczczenia cnót świętego czy świętej, lub też nawet osoby zwyczajnej, lecz umiłowanej, składano w darze kwiaty, albo inne dary, symbolizowane przez kwiaty. Ten symbolizm widać w sposób bardzo wyraźny w kulcie Bogarodzicy. Jej piękno duchowe, zwłaszcza Jej czystość niepokalaną, wyrażano porównaniem do najpiękniejszych kwiatów i czczono Ją, składając w ofierze bądź same kwiaty, bądź też pewne praktyki, które były jakby duchowym kwieciem. Odmawianie Pozdrowień Anielskich uważano za ofiarowanie róż Bogarodzicy. Stąd praktykę odmawiania Zdrowaś Maryjo nazywano wieńcem róż, czyli różańcem; która to nazwa przyjęła się powszechnie u wiernych we wszystkich krajach.

 

Romuald Kostecki OP "Modlitwa różańcowa", całość TU.

Marysia

 

Zmieniony: czwartek, 01 października 2015 17:46
 
RocketTheme Joomla Templates