Modlitwa ku czci Króla eucharystycznego PDF Drukuj Email
Zbyszek czyta, inni też...
sobota, 22 listopada 2014 22:31

„Wreszcie nastąpi koniec, gdy [Chrystus] przekaże królowanie Bogu i Ojcu”
(1Kor 15,24)

     O Jezu, Królu narodów i Królu wieków, racz przyjąć nasz hołd. My, którzy przez łaskę braćmi Twoimi jesteśmy, składamy Ci pokorne uwielbienia. Ty jesteś „żyjącym Chlebem, który daje życie światu” (J 6,33). Najwyższy Kapłanie i Baranku Ofiarny. Tyś się poświęcił na krzyżu w krwawej ofierze odkupienia Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia ludzkości, a teraz co dzień ofiarujesz się na naszych ołtarzach przez ręce Twoich kapłanów, aby we wszystkich sercach nastało „Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” (prefacja święta).

     O Królu pełen chwały, przyjdź Królestwo Twoje! (Ps 23) Panuj ze swego „tronu łaski” (Hbr 4,16) w sercach dzieci, by zachowały niewinność otrzymaną na chrzcie świętym. Panuj w sercach młodzieży, by wzrastała zdrowo i czysto, słuchając głosu tych, którzy Ciebie zastępują w rodzinie, szkole i Kościele. Panuj nad domowym ogniskiem, aby rodzice i dzieci żyli zgodnie i przestrzegali Twego świętego Prawa. Panuj nad Ojczyzną naszą, aby wszyscy obywatele przez ład i zgodę warstw społecznych czuli się dziećmi Ojca w niebie, powołani do współdziałania dla wspólnego, doczesnego dobra: szczęśliwymi z przynależności do Mistycznego Ciała, którego Twój Sakrament jest zarazem żywym znakiem i wiecznie tryskającym źródłem!

     Panuj, o „Królu królujących i Władco rządzących” (Ap 19,16; Pwt 10,17), nad wszystkimi narodami ziemi i oświecaj jej przywódców, by zapatrzeni w Twój wzór żywili „myśl pokoju, a nie udręczenia” (Jr 29,11). Eucharystyczny Zbawicielu, spraw, by wszystkie narody służyły Ci z ochotą w przekonaniu, że „służyć Bogu, to znaczy panować”.

Św. Jan XXIII (1881-1963), papież
Modlitwa ku czci Króla eucharystycznego (codzienny biuletyn Ufficio Stampa Vaticana, 24.01.1959)

Zmieniony: sobota, 22 listopada 2014 22:35
 
RocketTheme Joomla Templates