Czy może być większa nagroda... PDF Drukuj Email
Zbyszek czyta, inni też...
niedziela, 16 listopada 2014 18:42

„Pewien człowiek…przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek”

Tym właścicielem majątku jest z pewnością Chrystus. Po swoim zmartwychwstaniu, w chwili gdy miał już odejść zwycięsko do Ojca, wezwał apostołów i powierzył im doktrynę Ewangelii, dając jednemu więcej, innemu mniej, nigdy jednak zbyt dużo ani zbyt mało – w zależności od sił otrzymującego. W ten sam sposób, apostoł Paweł mówi, że karmił mlekiem tych, którzy nie mogli przyjmować stałego pokarmu (1 Kor 3,2)...
 

Pięć, dwa, jeden talent: oznacza to albo różne łaski przydzielone każdemu, albo dla pierwszego – pięć zmysłów, dla drugiego – inteligencja wiary i uczynki, dla trzeciego – rozum, który odróżnia nas od pozostałych istot żyjących. „Ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.” To znaczy, że do pięciu zmysłów – fizycznych i materialnych, które otrzymał, dodał znajomość rzeczy niebieskich. Jego inteligencja wzniosła się od stworzenia ku Stworzycielowi, od cielesności do duchowości, od widzialnego do niewidzialnego, od przemijającego ku wiecznemu. „Ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa.” Ten także, według swoich możliwości podwoił w szkole Ewangelii to, czego nauczył się w szkole Prawa. Można powiedzieć, że zrozumiał, iż inteligencja wiary i uczynki obecnego życia wiodą ku szczęściu, które ma nadejść. „Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.” Zajęty tym, co się dzieje na ziemi, pochłonięty przez przyjemności świata, zły sługa zaniedbał przykazania Boże. Zauważmy jednak, że ewangelista zamyka to w jednej linii. Oznacza to, że zamienił zapał do nauczania Pana, na życie pełne słabości i przyjemności…
 

Taką samą pochwałę kieruje pan do dwóch pierwszych sług, tego, który pięć talentów zamienił w dziesięć oraz tego, który z dwóch uczynił cztery. „Wejdź do radości Twego Pana, mówi, i przyjmij to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć” (1 Kor 2,9). Czy może być większa nagroda dla wiernego sługi?

św. Hieronim

Zmieniony: czwartek, 20 listopada 2014 14:32
 
RocketTheme Joomla Templates