Litania do Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny PDF Drukuj Email
Kącik modlitewny
sobota, 24 lipca 2010 17:09

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Maryi, niepokalane - módl się za nami,
Serce Maryi, łaski pełne - módl się za nami,
Serce Maryi, błogosławione między sercami - módl się za nami,
Serce Maryi, najczystsze - módl się za nami,
Serce Maryi, najpokorniejsze - módl się za nami,
Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu - módl się za nami,
Serce Maryi, nowymi Łaskami ozdobione w Nawiedzeniu - módl się za nami,
Serce Maryi, przy Narodzeniu pańskim dziwnym weselem napełnione - módl się za nami,
Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte - módl się za nami,
Serce Maryi, utratą Jezusa wielce zasmucone - módl się za nami,
Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone - módl się za nami,
Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem - módl się za nami,
Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite - módl się za nami,
Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone - módl się za nami,
Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione - módl się za nami,
Serce Maryi, ze zmartwychwstającym Jezusem radością ożywione - módl się za nami,
Serce Maryi, przy Wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione - módl się za nami,
Serce Maryi, przy Zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością udarowane - módl się za nami,
Serce Maryi, uzdrowienie chorych, Serce Maryi, pociecho strapionych - módl się za nami,
Serce Maryi, ucieczko grzesznych - módl się za nami,
Serce Maryi, nadziejo konających - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu!

Módlmy się: Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno uderzenie Serca Twojego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa Boskiego, Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, która miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

Z książeczki do nabożeństwa "Zbiorek Modlitw dla członków Apostolstwa Modlitwy i czcicieli Serca Jezusowego", wydanie drugie, Kraków 1948

Zmieniony: sobota, 24 lipca 2010 17:12
 
RocketTheme Joomla Templates