2010-04-19 - Spotkanie modlitewne PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
sobota, 01 maja 2010 13:26

Modlitwę prowadził  ks. Wojtek

Słowo Boże ze spotkania:
Pwt 6,4-9
Rz 5,5

Konferencję wygłosił ks. Wojtek.
Temat: Bądźcie świadkami miłości – miłość w Piśmie św.

Równolegle pan Adam Ładyżyński głosił konferencję dla młodzieży: W poszukiwaniu kobiecości.

Główne punkty konferencji ks. Wojtka O miłości człowieka do Boga:

1. Nieustannie pamiętać i żyć przykazaniami Bożymi [Pwt 6,1-6].
Miłość człowieka do Pana Boga to pamiętanie o najważniejszym przykazaniu, zawartym w [Pwt 6,4-6]. Wyrazem miłości do Boga jest przylgnięcie do Jego Prawa. "Wy jesteście ludem świętym" - polegało to na tym, że kochali Pana i przestrzegali przykazań Prawa. Zatem należy nieustannie pamiętać i żyć przykazaniami Bożymi.

2. Pamiętać o Miłosierdziu Bożym [Oz 2].
Pan przebacza wszystkie winy i niewierności.

3. Pragnąć kochać Boga oblubieńczą miłością [Pnp].
Pieśń nad pieśniami - jest obrazem Miłości Boga do narodu Izraelskiego. Występująca "Oblubienica" jest obrazem Kościoła. Przez czytanie treści "Oblubienicy" mogę zobaczyć jak wygląda moja miłość do Pana (Oblubieńca). Doświadczenie głębokiej, intymnej więzi z P.Bogiem prowadzi mnie do głębokiej przemiany.

4. Trwać w Jego Słowie [J 15,9-11].
Wyrazem mojej miłości do Jezusa jest to, że przyjmuję Jego Słowo i nim żyję.

5. Prosić o Ducha Św., który uzdalnia do kochania bliźniego [1J 4,19-21], [1Kor 13], [Rz 5,5].
Moją miłość do Boga wyrażam poprzez miłość do bliźniego.

Zmieniony: środa, 26 maja 2010 22:07
 
RocketTheme Joomla Templates