.Słowo Boże z wcześniejszych spotkań PDF Drukuj Email
Spotkania Modlitewne
czwartek, 12 listopada 2009 21:45

29 marca 2010

Iz 58,6-8
Iz 53,2-12
Mt 19,21
Mt 16,24
Flp 3,7-11

konferencja x. Wojtka "Przeżyć Paschę 2010"

Kol 1,25-27
Ef 1,4
1P 2,9-10

22 marca 2010

Kpł 11,44
Kpł 19,2

konferencja x. Wojtka
pt: "Co to znaczy Płomień Pański?"

Pnp 8,6
Wj 3,1-6
Wj 13,21-22
Dz 2,1-4
Hbr 12,29
Ps 119,105
2Kor 4,6
Mt 5,14-15
Łk 12,49

08 marca 2010

Ap 2,4-5
Neh 8,1-8
J 10,27
Syr 48,15-16
Łk 3,7-9
1Kor 3,7-10

z konferencji x. Wojtka
Jer 17,5-7
Ps 127,1-2
Flp 4,6

22 lutego 2010

Mdr 17,2-11
Ap 3,20
Ef 3,4-5
Mt 10,38
Mt 28,20b
Ps 95
1P 2,9

 

15 lutego 2010

Łk 12,4-7
Łk 7,14-16
Iz 41,17-20
2Kor 12,8-9
Mt 15,1-9

Konferencja x. Wojtka
"Jak przeżywać Wielki Post, aby był owocny?":
Jk 1,4
Ap 3,1-2
Jk 4,8
Flp 3,13-16
Jk 1,26
Ap 3,15


Proroctwa ze spotkania 15 lutego 2010:

Wolność którą wam dałem byłaby niczym, gdybyście nie mieli Mojej Miłości. Moim pragnieniem teraz jest pobudzenie w was na nowo Płomienia Pańskiego - Mojej Miłości.
Tak jak ukochałem każdego z was tak kocham każdego, którego tutaj nie ma. Moim pragnieniem jest, aby wasza miłość była Moją Miłością. Abyście kochali każdego kogo spotkacie na swojej drodze tak,  jak Ja go ukochałem. Kochajcie także siebie samych. Do ciebie także idę. Płomień Pański

Chcę dotykać twojego serca

Pragnę uwolnić cię od twoich słabości

Jesteś Moim na zawsze

Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Biorę cię za rękę i prowadzę cię tam dokąd nie chcesz, aby twoje oczy ujrzały Moje zbawienie, które przygotowałem wobec wszystkich narodów, aby twoje serce rozweseliło się we Mnie, abyś ujrzał Moje oblicze i wspaniałość Mojej chwały, abyś usłyszał głos Mój w swoim wnętrzu, abyś się rozweselił, abyś rozkwitł i abyś był pełen błogosławieństwa. Zaufaj Mi.
 

08 lutego 2010

Rz 5
Syr 10,12-13

Konferencja x. Wojtka
      "O miłości":
Flp 1,8-11
2Kor 12,20
Ef 4,31-32
Rz 15,7
Rz 14,1
Rz 12,9-16
Gal 6,2
1Tes 5,13
Ef 4,26
 

25 stycznia 2010

Jl 2, 12-13
Ez 37, 12-13
J 16,33b
Mt 11, 30
1Sm 16, 7b
Iz 20, 2-6

 18 stycznia 2010

Ap 3,20
Łk 11,5-8
Tyt 3,5-6
Mt 4,12-17
Dz 3,12
Ps 139

11 stycznia 2010

J 10, 22-30
Iz 55, 8-10
Mdr 6,9-11
Ap 3, 20
J 19, 1-5
Mt 7, 13-16

28 grudnia 2009

Dz 11,10
Syr 13,1-8
1Kor 13,1-13
Ez 1,5.22.28


21 grudnia 2009

Łk 1, 46-55            Ga 5, 1-6
J 2, 23-25               Łk 2, 1-20


14 grudnia 2009

Łk 5, 17-21            Łk 15, 11-32                                        
J 5,25                     Dn 7,9-14                           

30 listopada 2009

Mt 13,3-9                Ef 2,1-10                                        
Jk 5,7-9                  Kol 1,21-23 

23 listopada 2009

Ga 4,16-17                 Jk 4,8-10                  J 18, 37                      Ps 23,4
Mdr 3,1-7                  2Tm 3,10-12             Mt 27,57-61              Mdr 6, 10-11


Proroctwo:
Mam wszelką władzę na niebie i ziemi, mogę was uleczyć, dzieci Moje. Wy jesteście Moją nadzieją i w was złożyłem to wszystko, co niesie życie wieczne. Dlatego otwórzcie swoje serca, a Ja dokonam zmartwychwstania tego wszystkiego, co w was jest umarłe. Ożywię to, napełnie Duchem Świętym i pójdziecie Moją drogą. Drogą życia i prawdy, drogą zmartwychwstania do Życia Wiecznego. Pragnę was zamknąć w dłoniach Mojej miłości, ale wtedy, gdy się oczyścicie. Pragnę dać wam skarby najpiękniejsze, ale wtedy, gdy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Błogosławię was.

16 listopada 2009

1 Kor 3, 7-9                 Syr 10, 1-5               Mk 15, 9-15                J 15, 16
Dz 17, 22-27                Iz 54, 10                   J 8, 31-36

9 listopada 2009

Łk 12, 13-21
1 Kor 3, 16-17 

26 pażdziernika 2009

J 10, 27                       Rz 3, 5                      Ps 119, 105                  Ps 139, 11-12
Dz 27, 39-44               Flp 3, 3                      Flp 4, 1.4

19 października 2009

Ga 6, 1-10                   Mt 14, 22-33
1 Kor 13, 4-8               J 3, 12

5 października 2009

2 Kor 12, 9                   Łk 6, 17-19
Mt 27, 45-50                Ef 5, 8

28 września 2009

J 18, 37                      Łk 11, 14-20                  Jk 3, 5
Ef 2, 1-2.5-6               Ef 3, 17-19                     Ga 3, 2-4

21 września 2009

Kol 4, 1-5                   J 12, 32                          Ap 21, 3-7
Ga 1, 10                      Łk 14, 1-6                      Mk 6, 7-13

 

 

 

 

 

Zmieniony: wtorek, 25 maja 2010 08:16
 
RocketTheme Joomla Templates